Analiza bezpieczeństwa funkcjonowania spółki osobowej pod kątem prawnym

Szczegóły projektu

 

KLIENT

Firma świadcząca specjalistyczne usługi konserwacji instalacji chemoodpornych i żaroodpornych

CEL

Sporządzenie zabezpieczenia trwałości funkcjonowania w sytuacji utraty jednego ze wspólników.

EFEKT

Doradca przeprowadził analizę dokumentów, przedstawił wspólnikom zagrożenia wynikające z braku zapisów w umowie spółki oraz opracował stosowne modyfikacje. Dzięki doradztwu prawnemu wspólnicy zyskali pełne bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania spółki.

 

  • Kategoria:
    Doradztwo prawne